EET a podomní prodejci

Publikováno:
26. leden 2017
Obor:

Od 1. března 2017 se začne zákon o elektronické evidenci tržeb vztahovat i na prodejce, kteří přeprodávají výrobky od firem jako Avon nebo Amway. Povinnost odesílat elektronickou účtenku budou mít prodejci, kteří provozují přímý prodej na živnostenský list - maloobchod bude mít povinnost evidovat tržby už od března. Pokud prodejce s výrobky podniká jen doplňkově, bude mít povinnost evidence až příští rok v červnu tzn. tehdy, kdy se bude muset zapojit do EET se svou hlavní činností, např. kosmetickým poradenstvím. O doplňkovou činnost se jedná tehdy, kdy podnikatel utrží max. 175 000 Kč ročně a zároveň méně než polovinu všech plateb.

Autor: Fučík & partneři