ECOFIN a změny v DPH

Publikováno:
26. červenec 2018
Autor:
Obor:

Dne 13. července 2018 proběhlo zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN). Na programu jednání byly, kromě jiného, dva návrhy související s daní z přidané hodnoty.  

První z nich se týkal „všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti“, tzv. reverse charge. Cílem tohoto systému, který by představoval odchylku od hlavních zásad současného systému DPH zavedeného v EU, je minimalizaci podvodů s DPH skrze přenesení daňové povinnosti z prodávajícího na kupujícího. Mechanismus v současné podobě by měl být dobrovolný a pouze dočasný, přičemž po jeho zkušebním období by mělo dojít k vyhodnocení dopadů s ohledem na unijní obchod. Česká republika usiluje o jeho prosazení již od roku 2014. 

Ministři rovněž diskutovali o návrhu týkajícím se snížené sazby DPH u elektronických publikací. Z rozsudků Evropského soudního dvora z roku 2015 a 2017 totiž vyplývá, že dodání elektronických publikací, pokud se nejedná o dodání na fyzickém nosiči, nesplňuje charakteristiky dodání zboží dle Směrnice. Tudíž se na takové plnění musí nahlížet jako na poskytnutí služby, konkrétně jako na elektronické poskytnutí služby. Směrnice však zakazuje členským státům použití snížené sazby u takovýchto plnění. Postoj mnoha členských států, včetně České republiky, je však v tomto ohledu negativní. Rada ministrů tak o této věci jednala v minulosti již několikrát, nicméně ani na posledním zasedání nedošlo k dohodě. Tento bod se tak přesouvá na program zasedání příštího, které proběhne v říjnu.  

Michaela Kozminská

Autor: