DUZP na opravných daňových dokladech

Publikováno:
5. říjen 2018
Obor:

Nový návrh zákona novelizující zákon o DPH, který by měl vstoupit v platnost v lednu 2019, upravuje povinné náležitosti vystavování dobropisů a vrubopisů.

Na opravném daňovém dokladu bude muset být také nově datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DÚZP). V současné době platí, že DÚZP se určuje podle data, kdy protistrana opravný daňový doklad prokazatelně obdržela, což v praxi bývá mnohdy komplikované.

Dle novely zákona by měly opravné daňové doklady nově obsahovat i DÚZP, které by pro vystavovatele bylo datum provedení/zjištění změny či opravy dokladu, tudíž by nebylo třeba potvrzení protistranou o přijetí dobropisu. Změna by měla také pomoci vyřešit problémy finanční správy, kdy se data v kontrolních hlášeních vystavovatele a příjemce při párování dobropisů neshodují.

Autor: Fučík & partneři