Důchodová reforma

Publikováno:
24. duben 2011
Obor:

V následujícím článku bychom Vás rádi stručně seznámili s návrhem důchodové reformy Ministerstva práce a sociálních věcí.

V návrhu penzijní reformy Ministerstva práce a sociálních věcí tvoří základ důchodového systému současný průběžný systém, do něhož přispívá ekonomicky aktivní generace a z něhož jsou zároveň vypláceny penze dnešním důchodcům. Hlavní úlohou tohoto prvního pilíře je solidárně zajistit přiměřenou výši důchodů také pro lidi s nižšími příjmy. Systém by měl být zároveň výhodný pro občany, kteří svou prací vytvářejí hodnoty, tedy platí sociální pojištění a další daně.

Každý by měl mít navíc možnost z nynějších povinných odvodů na sociální pojištění odvádět malou část na svůj soukromý penzijní účet. Jelikož tyto prostředky nebudou ihned využity, budou se ve fondech zhodnocovat ve prospěch budoucích penzí jejich vlastníků.

Na této dobrovolné účasti klienta ve fondovém penzijním spoření bude založen tzv. kapitalizační pilíř. Cílem tohoto opatření by mělo být rozložení rizika a umožnění lepšího zhodnocení spoření na důchod. Vytvoří se tak soustava s více pilíři, které budou účelně kombinovat solidární pojetí výplaty penzí s kapitálovými prvky spoření.

Obsahem reformy by měla být mj. možnost dobrovolného fondového penzijního spoření (tzv. opt-out) v podobě vyvedení 3% sociálního pojištění na soukromé individuální účty občanů ČR vedené u penzijních společností za podmínky další dodatečné vlastní platby minimálně ve výši 2% ze základu pro výpočet odvodu na sociální pojištění. Vláda se dohodla, že v rámci mezigenerační solidarity bude možné dobrovolné vyvedení částky o výši jednoho procenta mzdy, resp. vyměřovacího základu, potomků vůči svým rodičům, kteří jsou ve starobním důchodu. Tento bonus jim nebude krácen ze mzdy, ani z jejich vlastního penzijního pojištění. Jde ryze o příspěvek státu, kterým budou moci děti svým rodičům v penzi “přilepšit“ pouhým souhlasem.

Vstup do dobrovolného opt-outu bude umožněn lidem mladším 35 let. Jejich rozhodnutí je pak nevratné, ze systému již nebudou moci vystoupit. Zda využijí tento systém, či nikoli, se lidé, kterým bude v době vstupu zákona v platnost více než 35 let, budou moci rozhodnout do 31. 12. 2012. Na realizaci svého rozhodnutí budou mít šest měsíců, vstup do systému individuálních účtů by jim měl být umožněn v druhém pololetí roku 2012.

Nově si mohou lidé vypočítat orientačně výši svého budoucího důchodu prostřednictvím kalkulačky k důchodové reformě, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí uveřejnilo na svých internetových stránkách www.mpsv.cz/duchodovakalkulacka. Po zadání všech potřebných údajů kalkulačka spočítá dvě varianty předpokládané výše důchodu.I. varianta spočítá doživotní důchod od státu pro variantu, že se do důchodové reformy občan nezapojí a II. varianta zobrazuje celkový doživotní důchod od státu a zároveň výnosy z 2. pilíře při dobrovolném spoření.

Kateřina Hrůzová

Autor: Ivan Fučík