DPH u zdravotnických prostředků

Publikováno:
19. červen 2013
Obor:

Od 1. ledna 2013 vstoupila v platnost novela zákona o DPH, která omezila rozsah přílohy č. 3 (dříve příloha č. 1), ve které je vyjmenováno zboží, které podléhá snížené sazbě daně. Ze zdravotnických prostředků uvedených v 6. – 8. položce podléhají snížené sazbě daně jen zdravotnické prostředky obvykle určené pro výlučnou osobní potřebu u zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků. K uplatnění DPH u zdravotnických prostředků byla vydána metodická informace GFŘ ze dne 1. 2. 2013, která ale obsahuje spíše pravidla pro určení, nikoli konkrétní výčet zdravotnických prostředků podléhajících snížené sazbě daně.

Autor: Ivan Fučík