DPH u zdravotních prohlídek souvisejících s výkonem práce

Publikováno:
8. únor 2013
Obor:

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k uplatňování DPH u lékařských prohlídek prováděných v souvislosti s pracovněprávními vztahy. Pro poskytovatele je důležité, zda mají při fakturaci prohlídky aplikovat DPH na výstupu nebo má službu osvobodit od DPH. Naopak odběratel – zaměstnavatel by měl mít povědomí o tom, zda nárok na odpočet je uplatňován v souladu se zákonem o DPH, nebo bylo fakturováno s DPH v rozporu se zákonem o DPH a odpočet může být správcem daně zpochybněn.

Klíčové je, zda je prioritním cílem prohlídky ochránit zdraví zaměstnance, nebo vyjasnit právní skutečnosti či poskytnout informace o zdravotním vztahu.

Vstupní prohlídka slouží zpravidla pro zaměstnavatele  jako podklad pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do pracovního poměru, popř. o zařazení na konkrétní pracovní pozici. Prohlídka v takovém případě není službou osvobozenou od daně podle § 58 zákona o DPH. Je-li cílem prohlídky zjistit, za jakých podmínek by měla být práce vykonávána, aby nebylo poškozeno zdraví zaměstnance, jde o osvobozené plnění. Vyšetření zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání nebo vyjádření lékaře o zdravotním stavu občana před nástupem do určeného rekvalifikačního kurzu pro potřeby úřadu práce jsou zdanitelnými plněními.

Pravidelné preventivní prohlídky nebo i mimořádné zdravotní prohlídky mají za cíl předcházet nemocem z povolání, předcházet pracovním úrazům nebo zátěži organismu působením rizikových faktorů v zaměstnání apod. Pak jde o prohlídky osvobozené od daně podle § 58 zákona o DPH.

Účelem výstupní prohlídky je zpravidla pouze zhodnocení, jak se na zdravotním stavu zaměstnance podílel vliv pracovních podmínek. Jde tedy o zdanitelné plnění.

Autor: Fučík & partneři