DPH u voucherů

Publikováno:
8. září 2016
Obor:

Rada EU přijala koncem června 2016 novelizaci Směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty, která se bude zabývat aplikací DPH u voucherů. Vouchery budou rozdělené na jednoúčelové a víceúčelové a podle toho se bude odvíjet jejích DPH režim. Novelizace také řeší převody voucherů mezi různými subjekty a také poskytnutí konečného protiplnění při předložení voucherů jinou osobou, než jeho vydavatelem. Tato úprava se použije poprvé u poukázek a voucherů vydaných po 31. prosinci 2018 a do tohoto data musí členské státy zapracovat novou úpravu do svých lokálních zákonů.

Autor: Fučík & partneři