DPH u stravovacích služeb

Publikováno:
21. prosinec 2016
Obor:

Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila Informaci týkající se uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb. S účinností od 1.12.2016 totiž dochází k zařazení stravovacích služeb do přílohy č. 2 k zákonu o DPH (kód CZ-CPA 56). Za předpokladu splnění dále uvedených podmínek se tak v případě uskutečňování zdanitelných plnění spočívajících v poskytování stravovacích služeb a podávání nápojů s místem plnění v tuzemsku uplatní nově první snížená sazba daně ve výši 15 %.  Pod tyto služby spadají veškeré restaurační, cateringové, ostatní stravovací služby a služby podávání nápojů. Předpokladem však je, že se jedná o zdanitelná plnění (nikoliv plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně). Z uplatnění první snížené sazby daně je vyloučeno podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Pro určení správné sazby daně bude tedy v některých případech nutné rozlišit části plnění. Více informací zde:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-novinky/Informace_GFR_k_uplatneni_sazeb_DPH_od_2016_12_01.pdf

Autor: Fučík & partneři