DPH u hotelových služeb

Publikováno:
14. listopad 2011
Obor:

OTÁZKA:

Jsme společnost provozující hotel střední velikosti. Historicky odvádíme vždy na konci zdaňovacího období DPH z tzv. rozbydlenosti, neboli pobytu hostů, kteří se ubytovali na přelomu měsíce, ale účet i platbu za svůj pobyt provedli až v měsíci následujícím. DPH, které odvádíme, počítáme z dohodnuté ceny za pokoj a noc vynásobené počtem nocí, které u nás host v měsíci, za které podáváme daňové přiznání, bydlel. Můžete prosím potvrdit, že postupujeme správně?

ODPOVĚĎ:

Ve smyslu § 21 odst. 1 zákona o DPH v platném znění Vám vzniká povinnost přiznat daň z ubytovacích služeb k datu uskutečnění zdanitelného plnění, případně k datu přijetí platby, pokud by byla tato přijata před datem uskutečnění zdanitelného plnění. Dle našeho názoru je datem uskutečnění zdanitelného plnění u ubytovacích služeb obvykle den jejich poskytnutí, tj. poslední den poskytnutí ubytování, případně jím může být den vystavení daňového dokladu, pokud by byl vystaven poskytovatelem ubytovací služby před datem poskytnutí služby.

Podle judikátu Evropského soudního dvora (ESD) C-349/96 Card Protection Plan musí být přitom na každé poskytnutí služby obecně pohlíženo jako na zřetelné nezávislé plnění. Plnění, které z ekonomického hlediska zahrnuje jednu službu, nemůže být uměle rozděleno. Z tohoto obecného pravidla lze dovodit, že pobyt hosta ve Vašem hotelu, který platí za Vaše služby na začátku, případně na konci pobytu, je chápán jako jedna ubytovací služba, která by neměla být rozdělena na několik částí, např. počet dnů.

Pokud jste v minulosti odváděli DPH z tzv. rozbydlenosti, odváděli jste jej dle našeho názoru předčasně. Žádné sankce Vám z tohoto titulu ale nehrozí.

Ivan Fučík

Autor: Ivan Fučík