DPH - Rozšíření režimu reverse charge na dodávky v energetice

Publikováno:
30. leden 2016
Autor:
Obor:

Pro ty, kteří podnikají v energetice (plyn, elektřina) se  od 1.2. 2016  v DPH rozšiřuje tuzemský reverse charge o níže uvedené plnění. Prozatím nemáme 100% jistotu, zda se to týká i výrobků elektřiny (spíše ano), protože je text zatím formulován striktně podle novelizovaného nařízení.  Budeme vývoj sledovat a budeme vás případně informovat.

Na základě novely nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti v oblasti DPH, se od 1. února 2016 použije nově režim přenesení daňové povinnosti, mimo jiné,  při:

  • dodání certifikátů elektřiny,
  • dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi (obchodníkem se rozumí osoba povinná k dani, která nakupuje plyn a elektřinu zejména za účelem jejich dalšího prodeje a jejíž vlastní spotřeba tohoto zboží je zanedbatelná); za obchodníka se pro účely režimu přenesení daňové povinnosti považuje také osoba, jejíž předmětem podnikání je přenos elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, činnost operátora trhu, přepravu plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem za podmínek stanovených energetickým zákonem. 

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že faktury (daňové doklady) za dodání výše zmíněných plnění budou od 1. února 2016 předmětem režimu přenesení daňové povinnosti, tj. bez vyčíslení DPH. Samozřejmě při splněných obecných podmínek pro uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti.

Pokud budete potřebovat k výše uvedenému více informací, neváhejte se na nás, prosím, obrátit.

Autor: