DPH registrace – jaké údaje může FÚ vyžadovat?

Publikováno:
20. prosinec 2018
Obor:

Finanční úřady nesmí po podnikatelích při registraci k DPH vyžadovat plošně detailní údaje a dokumenty, vyplývá z nedávného rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Úřady musí jasně odůvodnit své pochybnosti o úplnosti a správnosti údajů. Finanční úřady požadují, při dobrovolné i povinné registraci, doložit existující ekonomickou činnost, nájemní smlouvy, majetek, počet telefonů a další detailní informace, které jsou nad rámec povinných registračních údajů. Správci daně mnohokrát neuvádí, proč další detailní informace požadují, neodůvodní pochybnosti o ekonomické činnosti a často zasílají výzvy k odstranění pochybností v registračních údajích. Zákon neuvádí, jaké informace smí finanční úřady od poplatníků požadovat.

Soud v rozsudku stanovil, že správce daně musí konkrétně odůvodnit pochybnosti o správnosti nebo úplnosti konkrétních údajů v přihlášce k registraci k DPH a skutkové okolnosti, ze kterých pochybnosti vyplývají. Soud svým rozsudkem potvrdil, že se výzvy nemají posílat plošně a každého tak mít za podvodníka. Nejvíce problematická je oblast dobrovolné registrace. Finanční úřady požadují po poplatnících širokou škálu informací a dokladů, které jsou za hranicí informací, které jsou potřebné pro správu daně.

Finanční správa toto tvrzení odmítá a dle GFŘ správce daně prověří ze zákona údaje uvedené v přihlášce k DPH registraci a pokud má pochybnosti o jejich správnosti nebo úplnosti, vyzve žadatele, aby údaje vysvětlil.

Autor: Fučík & partneři