Dovoz nepovolených suvenýrů

Publikováno:
28. červen 2022
Obor:

S obdobím dovolených vydala Celní správa České republiky varování před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničních cest. Může se typicky jednat o různé druhy korálů či mušlí a dalších druhů živočichů a rostlin chráněných mezinárodní úmluvou CITES. Dále by si cestující měli dávat pozor na limity osvobození od celních poplatků u vybraných výrobků, které se týkají například tabákových výrobků. Za porušení stanovených pravidel hrozí přitom výrazné pokuty. Konkrétní informace je možné ověřit na stránkách Celního úřadu Praha Ruzyně pod odkazem „Informace pro cestující“.

Autor: Lukáš Pflug

Autor: Lukáš Pflug