Dotace na poradenství pro digitální transformaci podniků

Publikováno:
5. prosinec 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu přijímá od 11. 10. 2022 žádosti o dotace v programu Národního plánu obnovy Czech Rise Up 3.0 – Poradenství v oblasti digitální transformace malých a středních podniků působících na českém trhu.

Vše podstatné shrnují naše webové stránky: ZDE

Co je cílem výzvy?

Podpora poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace za účelem dosažení vyšší digitální úrovně malých a středních podniků působících na českém trhu a tím zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Jaké jsou podporované aktivity?

Dotace bude poskytována na nákup služeb poradců, expertů a znalců v oblasti digitalizace. Poradenské služby musí vést k digitální transformaci, která zajistí zvýšení odolnosti vůči následkům krize způsobené epidemií COVID-19 a také odolnost vůči budoucím negativním jevům.

Zaměření poskytovaných služeb:

  • Nákup a prodej
  • Marketing a péče o zákazníky
  • Kybernetická bezpečnost
  • Projektové a procesní řízení
  • Výroba a technologie
  • Finance
  • Logistika
  • Komunikace a vzdělávání zaměstnanců
  • Datová integrace a analýza

Kdo může žádat o dotaci?

Příjemci dotace mohou být malé a střední subjekty podnikající v České republice.

Jaká je forma a výše podpory?

Forma dotace je ex post a je poskytována v režimu de minimis (maximálně 200 000 EUR), přičemž minimální výše dotace činí 50 000 Kč. Míra podpory je 85 % z celkových uznatelných výdajů projektu.

Kdy je možné podávat žádosti o podporu?

Příjem žádostí probíhá od 11. 10. 2022 do 31. 3. 2023 nebo do vyčerpání alokace (500 mil. Kč).

Společnost Grant Thornton Advisory uplatňuje v oblasti dotačního poradenství komplexní a systémový přístup. Řešíme řízení portfolia projektů z pohledu možných dotačních příležitostí.

Dotační analýza

Na začátku vždy stojí důkladný dotační screening, který vůči sobě porovná portfolio možných projektů klienta s aktuálními i očekávanými možnostmi financování. Analýza se zaměřuje na české i evropské dotační programy, stejně tak i na jiné druhy financování (např. úvěry). Analýza je řešena agilním přístupem, kdy jsou v mezičase pořádány workshopy s klientem, kde jsou diskutovány možnosti i případné alternativy, jak k projektům přistoupit.

Konzultace a monitoring

Dotační analýza stanoví potenciální projekty, priority a akční kroky. Následné konzultace a monitoring dle stanovených akčních kroků budou řešeny operativně formou měsíčních výkazů dle potřeb a harmonogramu projektů a dotačních výzev.

Podání žádosti

V okamžiku rozhodnutí pro podání žádostí daného projektu zajistíme kompletní přípravu žádosti včetně příloh, komunikaci s poskytovatelem a definujeme potřebnou součinnost ze strany klienta (např. příprava projektové dokumentace, povolení, energetických posudků apod.)

Administrace dotace

V případě úspěšné žádosti nabízíme také služby dotační administrace v průběhu projektu. Příprav žádostí o změnu, žádostí o platbu, zpráv o realizaci, komunikaci s poskytovatelem a po ukončení projektu i zpráv o udržitelnosti.

Všechny podpořené projekty je nutné také řešit z pohledu veřejných zakázek. V případě potřeby je možno zajistit i podporu v této oblasti.

V případě zájmu o informace o dotacích nebo přípravu a podání projektových žádostí jsme vám k dispozici.

 

Kontaktujte mě prosím:

Libor Kaňák

Senior Consultant | Advisory.

libor.kanak@cz.gt.com 

Autor: Libor Kaňák