Dopady rekodifikace na české účetnictví

Publikováno:
19. srpen 2013
Obor:

Změny, které jsou spojené s novým občanským zákoníkem (NOZ) a zákonem o obchodních korporacích (ZOK), s účinností od 1. 1. 2014, s sebou přinášejí určité dopady na české účetnictví. Pojďme si některé z nich shrnout.

Zprava o vztazích

I přes to, že tzv. zpráva o vztazích (v úplném znění zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, dále spojené osoby) a její zpracování je v kompetenci statutárního orgánu ovládané osoby, v praxi se na jejím vypracování z velké části podílí finanční oddělení, které tuto zprávu musí připravit. V rámci návrhů ZOK byl předložen paragraf, který by za určitých podmínek umožňoval nesestavování zprávy o vztazích v případech, kdy se jedná o 100% dceřinou společnost, který bohužel neprošel. Pojďme si tedy připomenout obsah zprávy o vztazích, který zůstává víceméně stejný. Tato zpráva musí obsahovat především:

  • strukturu vztahů
  • úlohu ovládané osoby
  • způsob ovládání
  • jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby, pokud se takové jednání týkalo majetku, který představuje více než 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby
  • vzájemné smlouvy
  • posouzení újmy

Jako důležitou změnu, oproti současnému stavu, je skutečnost, že ZOK oproti současnému obchodnímu zákoníku neuvádí povinnost mít zprávu o vztazích ověřenou auditorem.

Zpráva o podnikatelské činnosti

Opomíjenou částí výroční zprávy akciových společností (a to již podle stávajícího obchodního zákoníku) byla tzv. zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. I podle ZOK mají společnosti tuto zprávu zveřejnit, obdobně jako účetní závěrku, jako součást výroční zprávy.

Jako další změny je možné uvést stanovení základního kapitálu v eurech nebo zrušení rezervního fondu.

Autor: Ivan Fučík