Dopad otevření 1. a 2. tříd základních škol na nárok na ošetřovné

18.11. 2020 došlo ke znovu otevření škol pro děti 1. a 2. tříd. Pro rodiče a jiné osoby, které čerpají ošetřovné z důvodu uzavření školních a dětských zařízení, kam prvňáčci a druháci docházejí, představuje tato skutečnost ukončení potřeby péče, a tedy zánik nároku na ošetřovné. Česká správa sociálního zabezpečení proto připravila rekapitulaci, jak mají pečující osoby správně postupovat, aby výplata ošetřovného za uplynulé dny v měsíci listopadu proběhla hladce. Bližší informace najdete zde.

Autor: Grant Thornton Czech Republic