Dopad nové definice zaměstnání na zaměstnance vyslané do ČR

Publikováno:
3. leden 2014
Obor:

Zákonné opatření Senátu od příštího roku mění definici pojmu „zaměstnání“ pro účely důchodového a nemocenského pojištění. Záměrem bylo sjednotit vymezení zaměstnání pro účely sociálního a zdravotního pojištění. Tato skutečnost může přinést změny českým společnostem, které mají pronajaté pracovníky na základě mezinárodního pronájmu pracovní síly ze zemí EU nebo ze státu, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení a kterým nebyl vystaven certifikát A1 nebo obdobný certifikát, který by jim umožňoval setrvat v zahraničním systému sociálního zabezpečení a podléhají tak českému systému sociálního zabezpečení. Od 1. ledna 2014 by tak pojistné na sociální zabezpečení za takovéto zaměstnance měl odvádět český ekonomický zaměstnavatel (dosud zahraniční právní zaměstnavatel). Tato změna se bude týkat i zaměstnanců vyslaných do České republiky před 1. lednem 2014, tzn. od přihlášení českého ekonomického zaměstnavatele k 1. lednu 2014 a odhlášení zahraničního právního zaměstnavatele k 31. prosinci 2013. 

Autor: Ivan Fučík