Doměření DPH z inventurních mank

Publikováno:
30. květen 2018
Autor:
Obor:

Nejvyšší správní soud nedávno judikoval ve věci doměření daně z přidané hodnoty z inventurních mank u zásob.

Nejvyšší správní soud potvrdil správnost rozhodnutí Finančního úřadu pro Zlínský kraj, který daňovému subjektu na základě provedené daňové kontroly dodatečně doměřil DPH za zdaňovací období prosinec 2010 a prosinec 2011, a to daň na výstupu z mank vykázaných na základě provedených inventur ke dni 31. prosince 2010 a 31. prosince 2011.

Důvod doměření DPH z mank byl ten, že daňový subjekt nebyl schopen prokázat interní směrnicí ztratné v maloobchodě a velkoobchodě, ve kterém podniká. Daňový subjekt poskytl správci daně interní směrnici, která uváděla přirozené úbytky a ztratné v maloobchodě. Správce daně však na základě vlastního šetření zjistil, že daňový subjekt provozuje také velkoobchod.

Na základě tohoto zjištění správce daně vznesl dotaz na poměr inventurních rozdílů v maloobchodě a velkoobchodě, který však daňový subjekt nebyl schopen doložit. Z tohoto důvodu se Nejvyšší správní soud ztotožnil se závěrem správce daně a konstatoval, že daňový subjekt neunesl své důkazní břemene týkající se prokázání skutečností odůvodňujících vyjmutí deklarovaného manka ze zdanění.

Šárka Veselá

Autor: