Dohoda ČSSZ a slovenské sociální pojišťovny o elektronické výměně údajů

Publikováno:
28. říjen 2021
Autor:
  • Roman Burnus
  • Marek Toráč

Česká správa sociálního zabezpečení podepsala dohodu o elektronické výměně údajů se slovenskou Sociálnou poisťovňou. Tato spolupráce se nejvíce dotkne důchodců, kteří dostávají důchod z České republiky na účet a mají bydliště na Slovensku. Ti měli doposud povinnost předkládat v ČR tzv. potvrzení o žití, což znamenalo úřední ověřování dokumentu a následné odeslání dokumentu pojišťovně každý čtvrt rok nebo při každé žádosti o výplatu dávky.

Přínosem nové dohody mezi těmito subjekty veřejné správy je elektronizace výměny informací, která byla doteď jen na bázi papírového vystavování. V první fázi projektu si bude česká a slovenská strana vyměňovat údaje pouze o úmrtích, aby nedocházelo k neoprávněné výplatě dávek. V dalších krocích budou následovat informace z oblasti důchodového pojištění (výše důchodu, druh důchodu, druh a výše srážky).

Po nabytí účinnosti dne 1. ledna 2022 již nebude nutné předkládat potvrzení o žití několikrát do roka, ale pouze jednou ročně. Díky tomu dojde ke snížení administrativní zátěže pro důchodce a také k eliminaci rizika neoprávněné výplaty důchodu.

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč