Dočasné prominutí DPH u elektřiny a plynu v období listopadu a prosince 2021

Publikováno:
21. říjen 2021
Autor:
Obor:

Stávající ministryně financí svým rozhodnutím ze dne 20. října 2021 promíjí povinnost přiznat a zaplatit DPH:

  • za dodání elektřiny nebo plynu a z přijaté úplaty před uskutečněním dodání elektřiny nebo plynu;
  • při dodání elektřiny nebo plynu neusazenou osobou v tuzemsku plátci nebo identifikované osobě dle § 24 Zákona o DPH a
  • při pořízení plynu z jiného členského státu nebo při dovozu plynu,

a to za předpokladu, že se zdanitelné plnění uskuteční, nebo úplata, z níž vzniká povinnost přiznat daň, bude přijata v období 1. listopadu až 31. prosince 2021.

Dané rozhodnutí bylo vyhlášeno ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí 34/2021.

V této souvislosti upozorňujeme na určité praktické problémy na straně dodavatelů, kteří by měli na dané období změnit způsob fakturace za dodávky elektřiny a plynu, zejména např. aktualizovat platební a splátkové kalendáře či nastavit kalkulaci záloh pro budoucí finální vyúčtování. Na straně odběratelů pak doporučujme zkontrolovat přijaté faktury za elektřinu a plyn v daném období, a to z důvodu, že případný uplatňovaný odpočet DPH, pokud by dodavatel vystavil faktury včetně daně, může být správcem daně zpochybněn.

Vzhledem k tomu, že dané rozhodnutí je v rozporu s unijními DPH pravidly, požádalo Ministerstvo financí Evropskou komisi o pochopení a neuplatnění sankcí plynoucích z porušení unijních předpisů a zároveň též o urychlenou přípravu legislativního návrhu, který by osvobození od DPH umožnil. Byť Ministerstvo oficiálně očekává vyhovění žádosti i možnosti pokračovat v osvobození též od 1. ledna 2022, upozorňujeme, že toto může být problematické a řešení od ledna 2022 nelze předjímat. Zároveň i my jsme si vědomi, že tato změna přinese na jednu stranu řadu praktických problémů, které částečně nastiňuje již rovněž vydaná Informace Generálního finančního ředitelství, na druhou stranu i řadu příležitostí. Pokud budete mít k uvedenému jakékoliv dotazy, neváhejte nás samozřejmě kontaktovat.   

Autor: