Dlouhodobé ošetřovné od 1. 6. 2018

Publikováno:
18. květen 2018
Autor:

Od 1. června 2018 se zavádí nová dávka nemocenského pojištění, tzv. dlouhodobé ošetřovné. Tato dávka je určena k ošetřování osob, které potřebují celodenní péči v domácím prostředí alespoň po dobu 30 dní, a to po 7denní hospitalizaci v nemocnici.

Příjemce dávky musí být:

  • manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované osoby,
  • příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
  • manželem (manželkou), registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) nebo druhem (družkou) fyzické osoby uvedené v písmenu b), nebo
  • druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

Dávka bude náležet ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den a vyplácet ji bude příslušná OSSZ. Podpůrčí doba bude činit maximálně 90 kalendářních dnů. Žádost o dlouhodobé ošetřovné budou zaměstnanci podávat, tak jako u ostatních dávek, na předepsaném tiskopise, prostřednictvím zaměstnavatele. Dále bude třeba dodávat potvrzení lékaře o potřebě tohoto ošetřování a o jeho dalším trvání. Dalším dokládaným dokumentem bude i písemný souhlas s poskytováním péče od (zletilé) ošetřované osoby.

Zaměstnavatel nemůže dát v době poskytování ošetřovného zaměstnanci výpověď a garantuje mu návrat na původní místo.

 

Šárka Veselá

Autor: