Digitální daň

Publikováno:
25. listopad 2019
Obor:

Dne 18.11.2019 schválila vláda návrh zákona o digitální dani, tento návrh zavádí jednotnou digitální daň ve výši 7 % na  vybrané digitální služby poskytované v ČR, mezi které patří provedení cílené reklamní kampaně, využití mnohostranného digitálního rozhraní a poskytnutí údajů o uživatelích.

Této dani budou podléhat jednotlivé služby pouze při překročení minimální hranice pro jejich zdanění. V případě provedení cílené reklamní kampaně je touto hranicí úhrn úplat za danou službu na území ČR ve výši přesahující 5 mil. Kč. Mnohostranného digitálního rozhraní se bude týkat pouze, pokud bude mít více než 200 000 uživatelských účtů. Minimální hranicí pro poskytnutí dat o uživatelích bude více než 5 mil. Kč. Naopak digitální dani nebudou podléhat společnosti, které se věnují poskytování digitálních služeb pouze okrajově.

Základ této daně bude tvořen z tržeb za služby poskytnuté během daného zdaňovacího období, které se vztahují k českým uživatelům. Tato daň bude placena v měsíčních zálohách a bude splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Předpokládaná účinnost tohoto zákona se odhaduje od poloviny roku 2020.

Autor: Fučík & partneři