Digitální daň

Publikováno:
20. září 2019
Obor:

Komora rozhodně nezpochybňuje právo státu zdanit příjmy nadnárodních společností poskytujících digitální služby. Vyjadřuje však výrazné pochybnosti ohledně návrhu zákona o dani z vybraných digitálních služeb, který byl předložen k projednání vládě. Celý koncept je problematický z hlediska mezinárodních závazků České republiky k omezení dvojího zdanění zahraničních společností. Ačkoliv na tento problém Komora v rámci připomínkového řízení opakovaně poukazovala, neexistuje žádné stanovisko nezávislé odborné autority, která by vyvrátila obavu z konfliktu mezi návrhem a existujícími mezinárodními smlouvami. Přitom na tomto konfliktu mohou zahraniční společnosti postavit svoji obranu proti povinnosti platit novou digitální daň. 

fap_text_banner_v03 - Copy 1.png

Stát má nepochybně právo zavést novou daň. Nemělo by však docházet k tomu, že se daňový systém bude komplikovat a poplatník, i když bude chtít plnit řádně své povinnosti, nebude vědět, jak má postupovat. „Obáváme se, že digitální daň v předložené podobě k těmto negativním důsledkům povede,“ uzavřel Nesrovnal.

 

 

Autor: Fučík & partneři