Dětské skupiny mají úspěch

Publikováno:
1. březen 2018
Obor:

Dětské skupiny mají úspěch, MPSV již zapsalo jubilejní 550. v pořadí! Dětské skupiny představují flexibilní formu péče o děti ve věku od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky, která je legislativně upravena zákonem. Mohou pomoci v řešení problému s nedostatkem počtu míst v mateřských školách, a i vzhledem k vysoké míře zaměstnanosti zájem o ně stále roste.

Dětské skupiny vznikají pro veřejnost ale i v rámci firem či orgánů státní správy. K 22. 2. 2018 nabízelo 550 dětských skupin přibližně 7 000 míst pro předškolní děti. Největší kapacita a počet skupin je v Praze a Středočeském kraji.

Pro zájemce o poskytování péče existuje elektronická evidence dětských skupin s možností online registrace a projekt Podpora implementace dětských skupin se zabývá poradenstvím, podporou a vzděláváním potenciálních i stávajících poskytovatelů dětských skupin. Pro první polovinu roku 2018 jsou již vypsány vzdělávací cykly v krajských městech a přihlašování na ně probíhá.

Poplatník, který vynaloží výdaje za umístění vyživovaného dítěte v dětské skupině, si tento výdaj (maximálně do výše minimální mzdy) může uplatnit jako slevu na dani v rámci svého daňového přiznání, případně ročního zúčtování daně.

Autor: Fučík & partneři