Dění na poli fotovoltaických elekrátren

Publikováno:
20. květen 2010

BOOM Solárního byznysu končí

„Senátoři schválili snížení výkupních cen“

Dění na poli fotovoltaických elektráren je v posledních týdnech naplněno vzrušením, očekáváním a nakonec možná i zklamáním.

Sněmovna schválila, novelu zákona č. 180/2005 o obnovitelných zdrojích, která povoluje ERU v příštích letech překročit dosavadní limit 5% při meziročním snižování regulovaných výkupních cen za energii z fotovoltaických elektráren.

Tato novela byla schválena v rámci boje proti spekulantům, ale jak už u nás bývá dobrým zvykem, dotkne se pravděpodobně v důsledku nás všech.

Vezměme si příklad, který uvádí iDnes 21. 4. 2010, cituji:

„Domácnost s roční spotřebou 2500 kWh zaplatila v roce 2009 na podporu zelené elektřiny 130 Kč. Letos to bude již 415 Kč a pro rok 2011 Energetický regulační úřad (ERU) předpokládá 1 275 Kč. Domácnost, jež využívá elektřinu i k topení a k přípravě teplé vody (spotřeba 15 000 kWh), zaplatí v příštím roce příspěvek pro majitele slunečních elektráren a dalších obnovitelných zdrojů 7 650 Kč.“

Podle ČTK návrh novely prošel poslaneckou sněmovnou v původním znění bez jakýchkoli změn. Schválen byl 169 poslanci a nyní (21. 4. 2010) prošel i senátem kde se pro vyslovilo 67 ze 71 přítomných senátorů.

Novela povoluje ERU snížit výkupní ceny o více než 5 % za rok v případě, že investice do takového zdroje energie bude mít návratnost nižší než 11 let (v rámci celého odvětví).

Tato úprava má ERU umožnit pružně reagovat na tržní vývoj cen, ekonomických parametrů a technologický pokrok.

Předseda ERU Josef Fiřt v rozhovoru pro ČTK výslovně říká „Je jedno jak to vyjde, jestli to bude snížení o 10, 20 nebo 30 %. Hlavně, že to bude spravedlivé.“

Podle České Fotovoltaické asociace je v současnosti v síti 8000 MW a z toho je nejméně 70 % spekulantů a pouhých 30 % připadá na běžné malé domácí elektrárny.

Diversifikace výkupních cen v závislosti na objemu vyrobených kilowat elektrické energie je plně v gesci ERU.

ERU uvádí, že výkupní ceny za elektrickou energii z fotovoltaických elektráren pro rok 2011 zveřejní až v říjnu letošního roku aby mohla provést potřebné kalkulace. Do té doby můžeme pouze v nejistotě čekat s jakými závěry ERU přijde.

Podle názoru množství odborníků z oboru by mohlo jít o pokles v řádu 30-25 %. Jako minimální hranici udávají cenu 8-9 Kč /kWh.

Bohužel, ale ani novela neměla zatím vliv na „STOP STAV“ pro nové subjekty FVE a jejich zapojení do energetické sítě po celé České Republice.

Pohled většiny firem do budoucnosti a obzvláště co se výpočtu návratnosti investic do FVE týče, je spíše skeptický. Variant pro vlastní výpočet návratnosti investice je opravdu nepřeberné množství, ale bohužel většina z nich se dostane spíše k pochybnému výsledku, nežli k relevantním údajům.

Myšlenka spravedlivého regulování výkupních cen je sice pěkná, ale jak ji realizovat. Vždyť jak stát chce spočítat návratnost investic do FVE kde významnou roli hraje množství tak nestabilních faktorů jako je počasí a počet slunečných dní v roce, pro ilustraci uvedu, že v ČR dopadne na 1m2 cca 950-1340 kWh sluneční energie a roční počet slunečních hodin je cca v rozmezí 1331-1844 (zdroj ČMU). Bude brán zřetel na rozdíl v cenách pozemků v závislosti na lokalitách, případně ceny použité technologie na výstavbu FVE, nebo i jen samotnou velikost elektrárny? Je za takovýchto podmínek možné dosáhnout „SPRAVEDLIVÉHO“ výsledku?

K novele se od 1. 4. 2010 připojuje i vyhláška ERU, která stanoví nově podmínky pro připojení, FVE do energetické sítě. Novinkou je například nutnost předložit investorem FVE souhlas vlastníka nemovitosti s výstavbou, což až doposud nebylo nutné.

Autor: Fučík & partneři