Daňový kalendář – leden 2014

Publikováno:
10. leden 2014
Obor:

Středa 8.1.

pojistné OSVČ

splatnost zálohy na zdravotní pojištění

Čtvrtek 9.1.

spotřební daň

splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

Pondělí 20. 1.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

 

pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření

 

pojistné OSVČ

splatnost zálohy na sociální zabezpečení (důchodové, příp. nemocenské pojištění)

Pátek 24.1.

spotřební daň

splatnost daně za listopad 2013 (spotřební daň z lihu)

Pondělí 27.1.

spotřební daň

daňové přiznání za prosinec 2013

 

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2013 pokud vznikl nárok

 

DPH

daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí / prosinec 2013

 

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí / prosinec 2013

 

výpis z evidence za 4. čtvrtletí / prosinec 2013

 

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2013

Pátek 31.1.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2013

 

daň silniční

podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2013

 

daň z nemovitostí

podání přiznání (úplné nebo dílní) k dani z nemovitých věcí na kalendářní rok 2014 (u poplatníků, u nichž nastaly změny ve skutečnostech rozhodných pro výši daně z nemovitých věcí)

 

biopaliva

hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.

Autor: Ivan Fučík