Daňový kalendář březen

Publikováno:
7. březen 2014
Obor:

Pondělí 3.3.

daň z příjmů

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013, pokud není podáno elektronicky

Pondělí 10.3.

pojistné OSVČ

splatnost zálohy na zdravotní pojištění

Středa 12.3.

spotřební daň

splatnost daně za leden 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

Pondělí 17.3.

daň z příjmů

čtvrtletní záloha u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč

podání oznámení platebního zprostředkovatele

Čtvrtek 20. 3.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013 (elektronické podání)

pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pojistné OSVČ

splatnost zálohy na sociální zabezpečení  za únor 2014 (důchodové, příp. nemocenské pojištění)

Úterý 25.2.

spotřební daň

daňové přiznání za únor 2014

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2014 pokud vznikl nárok

DPH

daňové přiznání a daň za únor 2014

souhrnné hlášení za únor 2014

výpis z evidence za únor 2014

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2014

Čtvrtek 27.3.

spotřební daň

splatnost daně za leden 2014 (spotřební daň z lihu)

Pondělí 31.3.

daň z příjmů

odvod daně vybíraných srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2014

odvod částek zajištění daně za únor 2014

Autor: Ivan Fučík