Daňový balíček a daň z příjmů fyzických osob

Publikováno:
16. duben 2019
Obor:

V rámci tzv. daňového balíčku (zákon č. 80/2019 Sb.), o kterém jsme Vás již opakovaně informovali, byla též definitivně přijata některá ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se zdanění fyzických osob.

Hranice samostatného základu daně pro zdanění srážkovou daní 
U příjmů ze závislé činnosti, které jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou (drobné příjmy od zaměstnavatelů, kde zaměstnanec nepodepsal tzv. prohlášení k dani), již nebude měsíční výše těchto příjmů omezena pevnou částkou (dosud 2.500,- Kč), ale bude vycházet z částky rozhodné pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění, která činí v současné době 3.000,- Kč. Toto ustanovení vstupuje v účinnost od 1. 5. 2019. 
U dohod o provedení práce zůstává zachován limit pro zdanění těchto příjmů daní vybíranou srážkou ve výši 10.000,- Kč.

Změna u výdajových paušálů
U výdajových paušálů pro OSVČ a poplatníky s příjmy z nájmu (§ 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů) dochází po předchozím snížení opět k jejich zvýšení, a to na dvojnásobek oproti stavu roku 2018. Maximální limit výdajů, které si podnikatel může uplatnit paušálem bude tedy znovu počítán z částky 2 mil. Kč. Procentuální výše paušálů (30 % – 80 %) dle druhu samostatné činnosti, resp. nájmu zůstává nezměněná. Nový limit pro uplatnění paušálních výdajů půjde využít pro příjmy dosažené v roce 2019, tj, v daňovém přiznání podávaném v roce 2020.

Autor: Fučík & partneři