Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2019 a 2020

Publikováno:
23. leden 2020
Obor:

Daňové zvýhodnění v roce 2020

Poplatníci si mohou uplatnit v ročním zúčtování daně či daňovém přiznání slevu na vyživované dítě ve výši 15 204 korun, u druhého vyživovaného dítěte sleva činí 19 404 korun a u třetího 24 204 korun. Tento nárok poplatníkovi zaniká v den, kdy dané dítě dovrší 18 nebo 26 let.

Uplatnění daňového zvýhodnění

Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou slevy na dani, daňovým bonusem nebo jejich kombinací, a to v maximální výši 60 300 korun (minimální výše činí 100 korun). Výše uvedené zvýhodnění může nárokovat pouze jeden z poplatníků žijících ve společně hospodařící domácnosti. Nárok na roční daňový bonus vzniká jen poplatníkovi, který za zdaňovací období dosáhl šestinásobku minimální mzdy. V roce 2019 to představovalo 80 100 korun, pro rok 2020 se tato částka zvyšuje na 87 600 korun. V případě uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění je třeba u zaměstnance dosáhnout vyměřovacího základu alespoň ve výši poloviny aktuální minimální mzdy (v roce 2020 měsíčního příjmu 7300 korun).

Potvrzení pro uplatnění daňového zvýhodnění

Potvrzení vystavuje zaměstnavatel, a to v případě, kdy v jedné společně hospodařící domácnosti vyživují děti oba zaměstnaní rodiče. V potvrzení je uvedeno, zda a v jaké výši je daňové zvýhodnění uplatňováno. U podnikatelů či nezaměstnaných se dokládá čestné prohlášení.

Daňové zvýhodnění a střídavá péče

Tato problematika je upravena pokynem D-22, kde je stanoveno: daňové zvýhodnění za zdaňovací období si může poplatník uplatnit pouze za dobu, ve které je dítě příslušníkem jeho společně hospodařící domácnosti.

 

Autor: Fučík & partneři