Daňové změny v roce 2012

Publikováno:
20. listopad 2012
Obor:

Rok 2012 byl a stále je rokem poměrně rozsáhlých změn v účetních i daňových zákonech.

Za sebe musím říct, že je mně někdy líto poplatníků, kteří v dnešní době chtějí podnikat a k tomu poctivě odvádět daně. U mé profese je sledování novel a změn zákonů včetně vývoje judikátů soudů nezbytnou nutností. Věřte, že sledovat zákonodárce, MF, GFŘ, judikaturu soudů, není vůbec snadné a je velmi časově náročné. Pochopit pak z toho všeho, jak změny interpretovat do praxe a dovodit z nich správný postup, je i pro daňové poradce někdy téměř nemožné. Svět je stále složitější, rychlejší, globálnější, to platí u nových mobilních technologií, stejně jako v  daňové legislativě.

Co se tedy stalo v roce 2012?

Bylo navrženo několik novel Zákona o dani z příjmů, což samo o sobě není tak neobvyklé, nicméně jeden z návrhů zastropovává výdajové paušály u OSVČ, mění sazby směrem vzhůru. Aby to nebylo tak jednoduché, tak novely prozatím neprošly schvalovacím procesem. Je otázkou, jestli po volbách do krajských zastupitelstev, vůbec tímto schvalovacím procesem projdou.

Významných změn doznal i Zákon o dani z přidané hodnoty. Na rok 2013 je schválena jednotná sazba 17,5 %, nicméně politici veřejně diskutují o sazbách 21 a 15 %, přičemž v současné době platí 20 a 14 %. Takže v současné chvíli nikdo neví, jaké bude v roce 2013 DPH, a to už je začátek listopadu.

V průběhu roku 2012 proběhla i velká kontrolní akce státu na zaměstnávání osob samostatně výdělečně činných, tzv. Švarcsystém.

Ústavní soud odmítl zavedení dodatečné daně na úrok ze stavebního spoření z důvodu retroaktivity, nicméně ústavní rozpor neshledal na dodatečně přijatém odvodu ze solární energie.

Z mého pohledu nejzajímavějším judikátem byl judikát NSS, který jsme komentovali v předcházejících článcích FM týkající se způsobu stanovení základu daně a odvození daňového základu z účetnictví, kdy NSS oddělil daně od účetnictví, a to za situace, kdy v odborném tisku i na ministerstvu financí několik let probíhaly a stále probíhají, diskuse o tom zda účetnictví je možné a nutné od daní oddělit. Je sice pravda, že většina odborníků se nyní již shoduje v tom, že daně je potřeba od účetnictví oddělit, nicméně účetnictví, tak jak je v současné chvíli v ČR uzákoněno, je propracovaný nástroj, který zákon o dani z příjmů, jak právnických, tak fyzických osob, používá ke stanovení základu daně. Tak jsme si to tedy až do letošního roku mysleli, nicméně NSS jednoznačně konstatoval, a i tím, že uvedený judikát zveřejnil ve Sbírce rozhodnutí NSS, že on to tak nevidí a v zákonech tak nečte. Pokud bych parafrázoval slova soudců NSS, řekl bych: „Účtujte si podle účetních zákonů, jak chcete, ale my Vám budeme daň vyměřovat nikoliv podle účetnictví, ale podle zákona o dani z příjmů“. Aby situace nebyla už vůbec jednoduchá, stát (prostřednictvím GFŘ) reagoval na rozhodnutí NSS, že i nadále je nutné postupovat podle v současně době praktikovaného režimu, tzn. zdaňovat veškeré příjmy tak, jak jsou vykázány v účetnictví.

Poplatník musí být opravdu na vážkách. Má postupovat podle práva, tak jak to říká NSS, nebo má postupovat podle toho, jak mu velí stát prostřednictvím GFŘ?  Odpověď na tuto otázku není tak složitá, protože pokud mu to není jasné, platí, že může postupovat tak, jak chce. Tzn., že může výnosy ke zdanění stanovovat podle §18 Zákona o dani z příjmu, tak jak to řekl NSS, anebo je může stanovovat podle hospodářského výsledku tak, jak o něm účtuje v účetnictví. Ale tady je asi dobré se již obrátit na poradce, protože v každém případě chce ten první postup trochu odborného dohledu a zároveň i trochu statečnosti.

Ivan Fučík
ivan@fucik.cz

Autor: Ivan Fučík