Daňové reformy ve Švýcarsku

Publikováno:
26. červen 2015
Obor:

Švýcarská vláda představila na začátku června návrh třetí etapy chystané reformy zdanění právnických osob („Corporate Tax Reform Act III“). V souladu se svými dřívějšími prohlášeními plánuje federální vláda úplné zrušení kantonálních daňových zvýhodnění týkajících se tzv. „domicile“, „mixed“, „principal“ a holdingových společností. Všechny společnosti, které z těchto režimů benefitovaly, tak budou nově podléhat normálnímu zdanění.

Součástí reformy jsou i plánovaná opatření mající za cíl zachovat současnou atraktivitu švýcarského daňového systému. Konkrétně se jedná o zavedení nových zvláštních daňových režimů jako např. režim „patent box“, nebo o možnost uplatnit výdaje na výzkum a vývoj ve výši přesahující skutečný náklad. Subjekty budou dále mít možnost daňově odpisovat tzv. „hidden reserves“, které v minulosti vytvořily. K plošnému snížení kantonálních daní z příjmů však v rámci reformy nedojde; právo stanovit lokálních sazbu daní totiž leží plně v rukou jednotlivých kantonů.

Konec parlamentních jednání plánuje federální vláda zhruba na polovinu roku 2016. Pokud nebude nutné pořádat referendum, mohla by finální verze reformy vejít v platnost již 1. července 2017. Kantony budou následně povinny upravit svou legislativu v rámci dvouleté lhůty. Současná kantonální daňová zvýhodnění by tak zanikla nejpozději k 1. září 2019. Podrobnější informace o připravované reformě naleznete v článku „Dispatch of Federal Council to Parliament regarding corporate tax reform III“ bulletinu Homburger publikovaném dne 11. června. Článek je na stránkách www.fucik.cz k dispozici v německém a anglickém jazyce.

Autor: Fučík & partneři