Daňová opatření v souvislosti s koronavirem

Publikováno:
29. duben 2020
Obor:

V tomto přehledovém článku bychom vás chtěli informovat o aktualitách v oblasti vládních opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 z posledních dní.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí předložilo návrh novely zákona, jehož cílem je úplné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 %, které by bylo účinné zpětně, a to pro vklady provedené již od 1. prosince 2019. Zároveň by pro nově pořízené nemovitosti byla zrušena možnost snížit si základ daně z příjmů o zaplacené úroky z hypoték.

Zároveň by se prodloužil tzv. časový test pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věci, které byly pořízeny z jiného důvodu než pro potřebu vlastního bydlení, ze stávajících 5 na 15 let. Osvobození by zůstalo zachováno, pokud by příjmy z prodeje byly použity pro obstarání bytové potřeby a toto by bylo finančnímu úřadu doloženo.

Návrh novely byl projednán 20. dubna 2020 zástupci koaliční rady vlády a Národní ekonomické rady vlády. Jedná se o poradní orgán vlády, a proto musí záměr Ministerstva financí vyhodnotí koaliční rada Vlády. Ministerstvo financí dle svého sdělení bude apelovat na co nejbližší projednání. Jestli nakonec bude návrh schválen a v jaké podobě je otázka, neboť některé politické strany se k němu nestaví kladně.

Prodloužení programu Pětadvacítka

V Poslanecké sněmovně a v Senátu se v posledních dnech jednalo o prodloužení bonusového období pro vyplácení kompenzačního bonusu pro OSVČ v souvislosti s krizovými opatřeními. Současné bonusové období, za které mohou OSVČ čerpat kompenzační bonus, platí do konce dubna 2020. Druhé bonusové období pro čerpání kompenzace by mělo platit od 1. května do 8. června 2020.

V jednání je i varianta, že pokud by krizová opatření přetrvávala, toto období by mohlo být na základě nařízení vlády prodlouženo až do 31. srpna 2020.

Návrh novely zákona o kompenzačním bonusu byl schválen Poslaneckou sněmovnou 22. dubna 2020 a 23. dubna postoupen Senátu. Senát však návrh novely zákona projednal 29. dubna 2020 a vrátil ho Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Bližší informace ke kompenzačnímu bonusu naleznete zde

Zpětné uplatnění daňové ztráty (tzv. Loss Carry Back)

Ministerstvo financí předložilo na jednání Národní ekonomické rady vlády návrh novely zákona o daních z příjmů, jehož cílem je poskytnout možnost uplatnění daňové ztráty i za dva roky zpětně.

V praxi by to znamenalo, že pokud poplatník v důsledku vládních opatření souvisejících s pandemií COVID-19 vykáže za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, mohl by si o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně z příjmů za zdaňovací období let 2018 a 2019, a případně získat zpět daň či její část zaplacenou za tyto roky. Poplatník si tak nově mohl uplatnit ztrátu zpětně za předcházející 2 roky nebo v období následujících 6 let po příslušném zdaňovacím období.

Tento institut zpětného uplatnění daňové ztráty by měl být zaveden do právního řádu natrvalo. K uplatnění daňové ztráty zpětně by bylo potřeba podat dodatečné daňové přiznání za příslušný rok a žádost o vrácení přeplatku.

Zvýšení ošetřovného

Senát 29. dubna 2020 schválil návrh novely zákona ohledně zvýšení ošetřovného ze současných 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu zpětně od 1. dubna 2020.  Novela zákona byla zaslána prezidentovi k podpisu.

Ošetřovné ve výši 80 % bude vypláceno po dobu platnosti mimořádného opatření vlády zakazujícího výuku na školách, nejdéle však do 30. června 2020.

Již vyplacené ošetřovné v původní výši za dobu od 1. dubna 2020 se bez nutnosti podání žádosti doplatí ve lhůtě 30 dnů od účinnosti navrhovaného zákona. 

Posunutí lhůty k projednání účetní závěrky

Na základě zákona č. 191/2020 Sb. publikovaného ve Sbírce zákonů dojde k posunutí lhůty, ve které jsou obchodní korporace s.r.o., „akciovka“ (a.s.) nebo družstvo, jejichž účetní období je kalendářní rok, povinny projednat řádnou účetní závěrku. Konec této lhůty se prodlužuje z 30. 6. 2020 o tři měsíce ode dne skončení mimořádného opatření, nejpozději však do 31. prosince 2020.

Konflikt státních podpor pro náhrady mezd (program Antivirus a úvěr COVID)

Období, kdy budou zaměstnavatelům propláceny náklady vynaložené na náhrady mezd včetně povinných odvodů v rámci Cíleného programu podpory zaměstnanosti („Antivirus“), bylo prodlouženo o jeden měsíc, tedy až do 31. 5. 2020.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nám na náš dotaz zaslalo vyjádření oznamující neslučitelnost čerpání Cíleného programu podpory zaměstnanosti („Antivirus“) a souběhu poskytování veřejných prostředků z více zdrojů na stejný účel (například zvýhodněný úvěr COVID při využití na náhrady mezd). Pokud by k tomu došlo, zaměstnavatel by tak byl pravděpodobně povinen vrátit vyplacený příspěvek z programu Antivirus nebo jeho část.

O případných dalších opatřeních přijatých v souvislosti s aktuální mimořádnou situací vás budeme nadále pravidelně informovat.  Upozorňujeme, že výše uvedené informace se mohou v průběhu času měnit.

Autor: Fučík & partneři