Daně už jen elektronicky

Publikováno:
14. listopad 2014
Obor:

Novela zákona o daních z příjmů obsahuje také ustanovení o automatickém pokutování všech ekonomických subjektů, kteří nebudou akceptovat požadavek na elektronickou formu komunikace s finančním úřadem. Pokuta za nedodržení elektronické komunikace bude ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé ne-elektronické podání na finanční úřad. Sankce v případě opakovaných prohřešků a nesplnění povinnosti učinit podání elektronicky může činit až 50.000 Kč. Zatímco finanční úřad bude požadovat pouze elektronickou formu komunikace, Česká správa sociálního zabezpečení poleví. Novela zákona povinnou formu elektronické komunikace u této státní instituce zrušila a ekonomické subjekty budou moci podání zasílat nejenom formou datové schránky, ale i formou písemnou.

Novela zákona o daních z příjmů vyjde v účinnost již od 1.1. 2015.

Autor: Fučík & partneři