Daň z nemovitých věcí bude možné od roku 2016 platit přes SIPO

Publikováno:
27. listopad 2015
Obor:

Od zdaňovacího období roku 2016 budou moci poplatníci daně z nemovitých věcí zaplatit daň snadněji, a to prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Zájemci o tento způsob platby, musí tuto skutečnost oznámit svému správci daně nejpozději do 31. ledna 2016 pouze na tiskopise Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, vydaném Ministerstvem financí. Nedílnou součástí Oznámení je doklad o přidělení spojovacího čísla nebo rozpis bezhotovostní platby SIPO. Daň tak bude hrazena automaticky.

Autor: Fučík & partneři