Daň z hazardních her

Publikováno:
21. říjen 2016
Obor:

Od 1.1.2017 vstoupí v platnost zákon č. 187/2016 Sb. o dani z hazardních her jako součást komplexní úpravy trhu s hazardními hrami. Předmětem daně z hazardních her je provozování hazardních her, ke kterému dochází na území České republiky. V případě internetových her musí být provozování zaměřeno nebo cíleno na český trh. Základ daně je stanoven jako součet 8 dílčích základů daně podle jednotlivých druhů her (loterie, kursové sázky, totalizátorové hry, binga, živé hry, technické hry, tomboly, turnaje malého rozsahu) s tím, že dani podléhá částka, o kterou úhrn přijatých a nevrácených vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher (princip IN – OUT). Pro internetové hry, při nichž hráči hrají proti sobě (pokr, sázková hra), je základ daně stanoven odlišným způsobem (( IN od všech - OUT všem) x IN od "Čechů" / IN od všech). Sazba daně je diferencovaná podle druhu hazardních her, přičemž sazba 23 % platí pro všechny druhy hazardních her s výjimkou technické hry, u které se sazba stanovena na 35 %. Pro technické hry byla stanovena minimální daň ve výši 9 200 Kč za každou herní pozici.  Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí a daňové přiznání je možné podat pouze datovou zprávou. Termín podání přiznání je do 25. dne následujícím po skončení zdaňovacího období.

Autor: Fučík & partneři