Další opatření v souvislosti se snížením emisí schváleno evropským parlamentem

Publikováno:
3. květen 2023
Obor:

Od 1. října 2023 bude platit nová legislativa týkající se uhlíkového cla. Bude se týkat podniků, které do Evropské unie dováží nebo vyrábí zboží s vysokou uhlíkovou stopou, jako je železo, ocel, cement, hnojiva, hliník a elektřina. Během přechodného období budou od dovozců pouze sbírána data pomocí pravidelných čtvrtletních reportingů, obsahujících informace o množství přímých i nepřímých emisí obsažených v dovezeném zboží. V roce 2026 by pak měl započít i samotný výběr cla, při kterém budou využívány uhlíkové certifikáty.

Autor: Lukáš Pflug, Tereza Horáková

Autor: Lukáš Pflug, Tereza Horáková