Další dopady schválení zákona o elektronické evidenci tržeb

Publikováno:
22. duben 2016
Obor:

Spolu se schválením zákona o elektronické evidenci tržeb (tzv. „EET“), o němž jsme Vás již informovali, došlo rovněž k přijetí doprovodného zákona – č. 113/2016 Sb., „kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb“. Tento doprovodný zákon přináší některé daňové změny, a to zejména změnu spočívající ve snížení sazby daně z přidané hodnoty u stravovacích služeb a dále i možnost uplatnění jednorázové slevy na dani z příjmů fyzických osob.

Konkrétně tedy se zavedením EET dojde ke snížení DPH u stravovacích služeb s výjimkou podání alkoholických nápojů z 21 % na 15 %. Co se týče jednorázové slevy na dani z příjmů fyzických osob ve výši maximálně 5 000 Kč, může být tato sleva uplatněna pouze ve zdaňovacím období, kdy byla poplatníkem poprvé tržba dle příslušného zákona zaevidována a další podmínkou je, že sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Autor: Fučík & partneři