ČSSZ opět rozesílá přehledy tzv. „důchodového konta“

ČSSZ od poloviny září zasílá lidem, kteří se blíží důchodového věku, přehled tzv. „důchodového konta“. Jedná se o muže narozené v roce 1955 a ženy ročníku narození 1958. V tomto přehledu najdou informace o odpracovaných letech, vyměřovacích základech, o době pracovní neschopnosti či o dobách, kdy nebyli evidováni. Lidé tak v případě nedostatků mohou včas doložit potřebné doklady. Poprvé ČSSZ rozesílala přehledy dob důchodového pojištění loni v létě a lidé tento aktivní přístup hodnotili pozitivně. Řada z nich se na základě tohoto dokladu začala zajímat o své důchodové záležitosti a v dostatečném předstihu vyřešila s odborníky okresních správ sociálního zabezpečení otázky týkající se jejich budoucího starobního důchodu.

Autor: Fučík & partneři