ČR zažádala o plošný reverse charge

Publikováno:
17. leden 2019
Obor:

Ve středu 16. ledna 2019 Česká republika zaslala žádost Evropské komisi o možnost využívání přenesené daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty. Žádost by měla být předložena ke schválení Radě EU. Pokud Rada EU žádost schválí, bude v České republice zahájen legislativní proces se snahou o zavedení tohoto opatření od 1. července 2020. 

Jak jsme Vás již dříve informovali (více zde), toto opatření o plošném využití reverse charge by se týkalo veškerých zdanitelných plnění u zboží a služeb nad 17 500 eur u jednotlivých transakcích. V přepočtu se jedná přibližně o 450 000 Kč. 

Ministryně Schillerová upozornila, že i když Česká republika dosáhla velkého pokroku v potírání úniků na DPH, stále však v ukazateli rozdílu očekáváné a vybrané DPH nedosahuje průměru EU. Vedle EET a kontrolního hlášení je tak zavedení plošného reverse charge dalším nástrojem, kterým chce vláda zefektivnit vybírání daní.

Autor: Fučík & partneři