COVID-19 a formulář A1

V souvislosti se šířením nemoci COVID-19 vydala česká správa sociálního zabezpečení vyjádření pro migrující osoby, které z důvodu omezení volného pohybu v současné době nemohou vykonávat činnost na území jiného členského státu.

Česká správa sociálního zabezpečení uvádí, že současná opatření učiněná za účelem zabránění šíření viru nejsou relevantní změnou okolností odůvodňující změnu státu pojištění. Migrující osoby a jejich zaměstnavatelé nemají povinnost oznamovat dočasnou změnu situace příslušné správě sociálního zabezpečení ani vracet již vydané potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům sociálního zabezpečení (formulář A1), pokud chtějí po skončení omezení volného pohybu ve výkonu činnosti v daném členském státě pokračovat. Výše uvedené platí jak pro zaměstnance, tak i pro osoby samostatně výdělečně činné.

Dle informací české správy sociálního zabezpečení by obdobné podmínky měly platit i v sousedních státech. 

Autor: Fučík & partneři