Co dělat při návratu zaměstnance z rizikové oblasti

Publikováno:
9. únor 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic

Ministerstvo zdravotnictví vydalo Ochranné opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Tímto opatřením zejména omezuje pohyb osob na území České republiky a stanovuje povinnost těchto osob podrobit se ve stanovených lhůtách testu RT – PCR na přítomnost viru SARS-Cov-2. Zaměstnavatel má povinnost do doby předložení negativního výsledku testu zamezit vstupu těchto osob na provozovny a pracoviště po stanovenou dobu. V příloze tohoto opatření jsou vymezeny rizikové země. Aktuálně jsou to všechny země sousedící s Českou republikou a valná většina evropských zemí. Bližší informace naleznete zde.

Autor: Grant Thornton Czech Republic