Čísla bankovních účtů finančních úřadů se měnila již v roce 2013, avšak tisíce plateb stále chodí na staré účty

Publikováno:
7. leden 2016
Obor:

Blíží se termín pro doplacení silniční daně, který je 1. 2. 2016. U této daně se často stává, že řada plateb je poslána na stará čísla bankovních účtů finančních úřadů. Od 1. ledna 2013 došlo v souvislosti s reorganizací finanční správy ke změnám čísel bankovních účtů finančních úřadů. Po dobu následujících dvou let se platby zaslané na staré účty přesměrovávaly na účty nové. Tato výjimka skončila na začátku roku 2015. Už rok tedy platby přesměrovávány nejsou a jsou poplatníkům vráceny na původní účet. Poplatníkům tedy hrozí, že jejich daňová povinnost nebude včas a řádně uhrazena, čímž se vystavují riziku sankcí z důvodu prodlení. 

V polovině listopadu roku 2015 finanční správa upozornila, že v roce 2015 eviduje celkem 3 500 nesprávně směrovaných plateb na zrušené účty finančních úřadů ve výši 47 mil. Kč. < -em>„Největší počet plateb směrovaných na zrušené účty finančních úřadů byl k poslednímu říjnu zaznamenán u daně silniční (1 014 plateb v částce 3,5 mil. korun) a u daně z přidané hodnoty (944 plateb v částce 30 mil. korun). Přestože se za poslední půlrok snížil celkový počet případů na třetinu, stále se jedná o vysoké číslo.“

Zdroj: http://www.podnikatel.cz/clanky/tisice-plateb-stale-chodi-na-stare-ucty-financnich-uradu-pripominame-nova-cisla/

Autor: Fučík & partneři