Čím dál více mužů je na „mateřské dovolené“ nebo „ošetřovačce“

Publikováno:
29. květen 2015
Obor:

Z údajů České správy sociálního zabezpečení lze vysledovat rostoucí trend počtu mužů, kteří čerpají peněžitou pomoc v mateřství. Stále převažují ženy, které zůstávají s dětmi doma, ale v prvním čtvrtletí roku 2015 čerpalo peněžitou pomoc v mateřství o 36 mužů více než ve stejném období loňského roku. Rovněž v počtu výplat ošetřovného je patrný mírný nárůst podílu mužů. K 31. 3. 2014 dávku čerpalo o 9 641 mužů méně než v roce 2015. Celou zprávu je možné nalézt na:

http://www.mpsv.cz/files/clanky/21134/TZ_210515a.pdf

Autor: Fučík & partneři