Chyby ve slevách na dani na manželku/manžela

Publikováno:
11. březen 2016
Obor:

Finanční správa odhalila chybně uplatňované slevy na dani z příjmů fyzických osob. Doposud bylo prověřeno zhruba 400 daňových přiznání s dodatečným doměřením daně v částce 7 mil. Kč. Poplatníci u manželky nebo manžela většinou nezahrnuli do jejich vlastních příjmů nemocenské dávky, podpory v nezaměstnanosti nebo peněžitou pomoc v mateřství. Peněžitá pomoc v mateřství se často zaměňuje s rodičovským příspěvkem, který je dávkou státní sociální podpory a do vlastních příjmů manželky se pro účely uplatnění této slevy nezahrnuje.

Při zjišťování výše příjmů manžela nebo manželky na něž byla uplatněna sleva Finanční správa spolupracovala s úřady práce, Českou správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi.

Autor: Fučík & partneři