Chyby při placení záloh na paušální daň

Publikováno:
20. duben 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic
Obor:

Chtěli bychom vám připomenout, že se blíží termín pro zaplacení další zálohy na paušální daň, která platí od začátku tohoto roku. Finanční správa v poslední době zaznamenala různé chyby v souvislosti s platbou záloh na paušální daň a zveřejnila je na svém webu. Jedná se zejména o:

  • neplacení pravidelné měsíční zálohy do 20. dne daného měsíce,
  • chybný datum splatnosti u první zálohy -  do 22. února 2021 byly splatné zálohy na paušální daň za leden i únor 2021, někdo však uhradil pouze jednu měsíční zálohu,
  • nesprávně hrazené zálohy na pojistné na důchodové pojištění místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení a zálohy na zdravotní pojištění zdravotní pojišťovně – vše je potřeba platit finančnímu úřadu, jinak vzniká dluh,
  • platby na nesprávné předčíslí daně - zálohy na paušální daň je nutné zasílat na bankovní účet místně příslušného finančního úřadu s předčíslím 2866, variabilní symbol je u fyzických osob rodné číslo.
  • poplatníci, kteří podali oznámení o vstupu do paušálního režimu, mylně očekávali od finančního úřadu písemnost o schválení vstupu do paušální daně.

Bližší informace najdete zde.

Autor: Grant Thornton Czech Republic