Cestovní náhrady v roce 2020

Cestovní náhrady pro rok 2020 byly vyhlášeny pod č. 358/2019 Sb. Tuzemské stravné podle délky trvání pracovní cesty připadající do příslušného kalendářního dne činí:

 • 5 až 12 hod...87 až 103 Kč pro rok 2020 (pro rok 2019 se jednalo o rozmezí 82 až 97 Kč). Limitu 103 Kč odpovídá pro rok 2020 "daňově optimální" stravenka 131 Kč (131,09 Kč); limitu 97 Kč pro rok 2019 odpovídala "daňově optimální" stravenka 123 Kč (123,46 Kč)
 • 12 až 18 hod...131 až 158 Kč pro rok 2020 (pro rok 2019 se jednalo o rozmezí 124 až 150 Kč)
 • více než 18 hod...206 až 246 Kč pro rok 2020 (pro rok 2019 se jednalo o rozmezí 195 až 233 Kč)

Základní náhrada za 1km jízdy pro osobní automobily v roce 2020 činí 4,20 Kč/km (v roce 2019 činila 4,10 Kč/km).

Ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věta třetí zákoníku práce:

 • benzin 95 oktanů...32,00 Kč/l pro rok 2020 (33,10 Kč/l pro rok 2019)
 • benzin 98 oktanů...36,00 Kč/l pro rok 2020 (37,10 Kč/l pro rok 2019)
 • motorová nafta...31,80 Kč/l pro rok 2020 (33,60 Kč/l pro rok 2019)

Novinkou je, že vyhláška odstranila pro rok 2020 problém s uplatněním náhrady za spotřebované pohonné hmoty u elektromobilů. V minulosti vyhláška nestanovovala cenu elektřiny a Finanční správa zastávala názor, že náhradu za spotřebované pohonné hmoty bylo možné uplatnit u elektromobilů jen na základě prokázané ceny elektřiny - viz příslušný příspěvek koordinačního výboru Komory daňových poradců z roku 2018. Od roku 2020 je tedy možné náhradu počítat na základě kombinované spotřeby uvedené v technickém průkazu v kWh/100 km a ceny uvedené ve vyhlášce 4,80 Kč/kWh.

Dále bychom chtěli rámcově seznámit s vyhlášenými sazbami zahraničního stravného pro rok 2020 včetně pravidel pro jeho krácení a vlivu na maximální kapesné, které je na straně zaměstnance osvobozeno od daně. Sazby zahraničního stravného pro rok 2020 byly vyhlášeny vyhláškou č. 310/2019 Sb. Např.:

 • pro Itálii se stravné pro rok 2020 zvyšuje na 50 € (v roce 2019 činí 45 €)
 • pro Německo, Rakousko, a Francii zůstává i pro rok 2020 stravné ve stejné výši jako pro rok 2019, tj. ve výši 45 €,
 • pro Polsko bude v příštím roce také stejné jako v roce 2019, tj. ve výši 40 €,
 • pro Slovensko bude v příštím roce také stejné jako v roce 2019, tj. ve výši 35 €.

Při určení maximální výše stravného, která je na straně zaměstnance příjmem osvobozeným od daně, je rozhodující doba strávená v příslušném kalendářním dni mimo území ČR (§ 170 odst. 3 zákoníku práce):

 • v plné výši, pokud činí déle než 18 hod
 • ve výši 2/3, pokud činí déle než 12 hod, nejvýše však 18 hod
 • ve výši 1/3, pokud činí alespoň1 hod, nejvýše však 12 hod. Pokud za daný den náleží tuzemské stravné (pokud tedy tuzemská část pracovní cesty trvá v daném dni alespoň 5 hod), tak musí zahraniční část pracovní cesty trvat déle než 5 hod.

Zahraniční stravné se krátí z důvodu bezplatného poskytnutí jídla podle § 179 odst., 3 zákoníku práce popř. podle odst. 4 nenáleží stravné vůbec. Za každé bezplatné jídlo se stravné (má-li být osvobozeno od daně z příjmů) krátí o hodnotu

 • 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
 • 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,
 • 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.

Zahraniční stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během zahraniční pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Kapesné poskytované zaměstnavatelem je osvobozeno od daně až do výše stanovené § 180 zákoníku práce, tj. do výše 40 % zahraničního stravného. Zaměstnanec nemá zákonný nárok na kapesné v uvedené výši – jedná se pouze o limit rozhodný pro osvobození od daně na straně zaměstnance.

Od novelizace § 180 zákoníku práce účinné od 1.10.2015 je jednoznačné, že uvedeným daňovým limitem pro osvobození kapesného od daně je 40 % zahraničního stravného bez jeho krácení z důvodu bezplatně poskytnutého jídla. Jak je uvedeno výše, zaměstnanec nemá zákonný nárok na kapesné ve výši 40 % zahraničního stravného. Pokud tedy zaměstnavatel kapesné stanovuje ve výši 40 % kráceného (z důvodu bezplatně poskytnutého jídla), je toto v pořádku. Mohl by jej však poskytovat ve výši 40 % nekráceného stravného a i tak by bylo toto kapesné u zaměstnance příjmem osvobozeným od daně.

Na následujícím odkazu naleznete tabulku obsahující výpočet kráceného stravného v závislosti na době trvání zahraniční části pracovní cesty v daném kalendářním dni a v závislosti na počtu bezplatně poskytnutých jídel. Tabulka obsahuje také maximální sazby kapesného, které jsou na straně zaměstnance osvobozeny od daně. Tabulka je zpracována pro celodenní sazby stravného 35 € (např. pro Slovensko), 40 € (např. pro Polsko), 45 € (např. pro Německo, Rakousko a Francie a pro rok 2019 také pro Itálii) a 50 € (např. pro rok 2020 pro Itálii).

V případě jakýchkoliv dotazů k danému tématu nás neváhejte kontaktovat.

Ingrid a Pavel Běhounkovi
behounekpavel@volny.cz
behounkovaingrid@volny.cz
www.behounek.eu/

Autor: Fučík & partneři