Česko se dlouhodobě zlepšuje ve výběru DPH

Publikováno:
27. září 2018
Obor:

Česká republika dosáhla v posledních letech výrazného pokroku v boji proti daňovým únikům, a zlepšila se tím ve výběru DPH.  To potvrzuje i nejnovější studie Evropské komise, kdy se mezera ve výběru DPH, která představuje rozdíl mezi očekávaným a skutečným výběrem DPH snížila v roce 2016 o 10 miliard korun na 58,5 miliardy korun, tedy z 17% na 14%. Pro zajímavost průměr Evropské unie činil v roce 2016 12,3 %. Ve srovnání se sousedními státy si Česká Republika vede mnohem lépe, např. v Polsku činila mezera na výběru DPH v roce 2016 21% a na Slovensku dokonce 26%. Naopak nejlépe jsou na tom Lucembursko, Švédsko a Chorvatsko, kteří vykazují nejnižší hodnotu 1%.

Autor: Fučík & partneři