Centrum mezistátních úhrad

Publikováno:
2. květen 2014
Obor:

Zajímavé statistické údaje na svých webových stránkách uvedlo i Centrum mezistátních úhrad (dále jen „CMU“), a to statistickou ročenku za rok 2013. CMU je styčným orgánem České republiky pro oblast zdravotního pojištění a poskytování péče. Tuto roli vykonává ve vztahu ke státům EU, EHP a Švýcarsku. Na CMU se obrací české i zahraniční zdravotní pojišťovny, instituce sociálního zabezpečení, pojištěnci, zaměstnavatelé, nebo zdravotnická zařízení v otázkách, které se týkají typicky výkladu českých a nadnárodních právních předpisů,úhrad nebo dodatečných náhrad nákladů na zdravotní péči mimo stát pojištění, určení příslušnosti k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a odvodové povinnosti pojištěnců, zaměstnavatelů i OSVČ,  informací o jednotlivých poskytovatelích zdravotní péče,právech pacientů a postupech pro podávání stížností, mechanismů nápravy a možnostech řešení sporů aj.

Z údajů obsažených v ročence mimo jiné vyplývá, že CMU do zahraničí uhradí náklady na léčení českých pojištěnců ve výši721 344 938,49 Kč (127 232 případů). V rámci přechodných pobytů byla péče nejčastěji poskytována na Slovensku, v Německu a Rakousku. Naopak do zahraničí CMU vykázalo pohledávky českého systému veřejného zdravotního pojištění na zdravotní péči poskytnutou pojištěncům ze členských zemí EU, EHP, Švýcarska a smluvních států v hodnotě588 535 390,16 Kč (119 201 případů). V rámci přechodných pobytů byla péče nejčastěji poskytována pojištěncům ze Slovenska, v Německa a Velké Británie.Pokud jde o cílené vycestování za zdravotní péčí,poskytoval český systém vyžádanou péči osmkrát častěji, než ji naopak pro své pojištěnce nakupoval v zahraničí. Podrobnější informace naleznete v dokumentu.

Autor: Ivan Fučík