Centrum mezistátních úhrad (CMU) mění název a slučuje se s Národním referenčním centrem (NRC)

Publikováno:
16. listopad 2015
Obor:

Rada CMU schválila změnu názvu Centra mezistátních úhrad z.s.p.o., které bude od 1. 1.2016 fungovat pod názvem Kancelář zdravotního pojištění z. s.  K témuž dni se zároveň slučuje s Národním referenčním centrem z.s.p.o.  Kancelář ZP jakožto nástupnická právnická osoba bude pokračovat v činnosti CMU jako styčný orgán a referenční centrum v oblasti zdravotního pojištění ve vztazích v rámci EU, EHP a Švýcarska, a dále přebere práva a závazky dosavadního NRC.  Do hlavní náplně NRC patří především provozování clearingového centra  a sběr dat. Centrum mezistátních úhrad je sdružením právnických osob, jehož členy jsou všechny veřejné zdravotní pojišťovny působící na tuzemském trhu.

Autor: Fučík & partneři