Blíží se termín pro vrácení DPH z jiného členského státu

Publikováno:
9. srpen 2018
Obor:

Pokud jste jako registrovaný plátce DPH v ČR odvedl DPH v jiném členském státě, máte nárok na vrácení této daně. To platí v situaci, kdy nemáte v tomto jiném členském státě sídlo ani provozovnu.

Obecně může jít o vrácení daně, kterou jste zaplatili v rámci plnění týkajících se Vašich podnikatelských aktivit. Nejčastěji se tak jedná například o náklady na pohonné hmoty, jízdné, ubytování apod., které zaměstnanci plátce daně vydali v rámci zahraničních pracovních cest.

Žádost se podává elektronicky a termín pro podání za rok 2017 je do 1. 10. 2018 (jelikož 30. 9. 2018 vychází na neděli). Se zpracováním žádostí máme několikaleté zkušenosti, rádi Vám tak v této věci budeme asistovat.

Autor: Jan Tahal

Autor: Fučík & partneři