Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2015

Publikováno:
16. leden 2015
Autor:
Obor:

V průběhu minulého roku nedošlo k žádné legislativní změně v zákoně o dani z nemovitých věcí, proto je do 2. 2. 2015 povinen podat daňové přiznání pouze ten, u koho došlo ke změnám u jeho nemovitých věcí - nejčastěji nákupu, prodeji nebo v důsledku stavebních prací nebo jejich přípravy, případně jiný titulům, např. uzavření nájemní smlouvy na pozemky evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem.

Rozhodným dnem pro povinnost podat přiznání je 1. 1. 2015. Doplňujeme, že daň z nemovitých věcí je jedinou daní, u které se daňové přiznání podává dopředu, tj. v lednu 2015 se podává daňové přiznání za rok 2015.

Daň je pak splatná do konce května 2015, pokud její výše nepřesáhne 5000 Kč. Pokud přesáhne, je splatná ve dvou stejných splátkách do konce května 2015 a konce listopadu 2015.

Pokud nejste povinni podat daňové přiznání, doporučujeme zkontrolovat v průběhu dubna, zda jste obdrželi složenku k úhradě daně z nemovitých věcí. Upozorňujeme, že pokud jste složenku neobdrželi, neznamená to, že Vám povinnost uhradit daň nevznikla – posílání složenek je pouze vstřícný krok ze strany finančního úřadu, nikoliv jeho povinnost.

Autor: